ข่าวระดับประเทศ

Mary Elizabeth Truss, ที่รู้จักกันดีในนาม “ลิซ ทรัสส์”

Mary Elizabeth Truss, ที่รู้จักกันดีในนาม “ลิซ ทรัสส์” (Elizabeth Truss) เกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 ในเมืองเมล์รี, ประเทศอังกฤษ นักการเมืองชาวอังกฤษคนนี้ได้รับการเลือกเป็นสมาชิกสภาอังกฤษสำหรับพรรคคอนเซอร์วาทีฟ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และเป็นสมาชิกสภาสูงสุดอังกฤษตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557

ทรัสส์ได้ทำการเปลี่ยนแปลงสถานะการเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นตัวแทนสังคมในช่วงเริ่มต้น และย้ายไปเป็นสังคมกรีนในอดีต ในปี พ.ศ. 2547 ทรัสส์ได้เปลี่ยนมาเป็นตัวแทนที่เห็นด้วยกับการเสริมสร้างสภาพเศรษฐกิจและยุติบทบาทการเล่นหน้าในการแข่งขันในการเกิดเหตุของรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2557 ทรัสส์ได้รับการเสนอชื่อขึ้นสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีของคอนเซอร์วาทีฟและได้เป็นเสรีในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 ขณะนี้เธอเป็นผู้นำที่รับผิดชอบในการนำทีมนักการเมืองของคอนเซอร์วาทีฟและเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 9 ของอังกฤษหลังจากการแยกตัวจากกลุ่มยักษ์ในประธานการนำรัฐบาลไปในช่วงหลายทศวรรษ

เมอรี่ อีลิซาเบธ ทรัสส์ (Mary Elizabeth Truss) เกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ในเมืองเดิร์บี, สหราชอาณาจักร และเป็นนักการเมืองและนักการศึกษาชาวอังกฤษ ทรัสส์เป็นสมาชิกพรรคคอนเซอร์วาทีฟ และเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายควบคุมรัฐบาลของพรรคนี้ในส่วนมากของการค้ากับต่างประเทศ

เธอเคยดำรงตำแหน่งต่างๆ ในรัฐบาลของสหราชอาณาจักร รวมถึงตำแหน่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การแปรรูปอาหารและนักการเกษตร ก่อนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีธุรการประจำรัฐบาลในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 ทำให้เธอเป็นผู้หญิงแรกในประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักรที่ได้รับตำแหน่งนี้

ทรัสส์มีความเชื่อมั่นในการเพิ่มการค้าระหว่างประเทศ และมีภูมิใจในธุรกิจเสรีของประเทศ เธอเป็นนักสะสมเสรีภาพและมีความเห็นที่เป็นทางการที่เข้มแข็งเกี่ยวกับการลดการกีดกันของภาษีและการลดข้อจำกัดทางการค้า

นอกจากการเป็นนักการเมือง ทรัสส์ยังเป็นนักเรียนที่สอนในประเทศจีนในอดีต และมีความสนใจในเรื่องการศึกษา การอ่านหนังสือ และเรื่องการต่อสู้ต้านการบุกเบิกในกิจกรรมกีฬาและภาคสนาม

ความเสียสละและความมุ่งมั่นในการทำงานของเธอได้นำมาซึ่งความเชื่อมั่นที่สำคัญในการสร้างนโยบายและพัฒนาอนาคตของสหราชอาณาจักร และทำให้เธอเป็นตัวแทนที่สำคัญของพรรคคอนเซอร์วาทีฟในส่วนมากของเรื่องราวการเมืองในประเทศ

กรุณาทราบว่าข้อมูลในบทความนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้นอาจจะมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขในข้อมูลของเธอซึ่งยังไม่ได้รับทราบในปัจจุบัน

เมื่อปี พ.ศ. 2549 ทรัสส์ได้เป็นตัวแทนสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นในเขตเคมป์ตันนอร์ธเทิร์น และในปี พ.ศ. 2553 เธอได้รับการเลือกเป็นสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นในเขตเคมป์ตันนอร์ธอีกครั้ง

ในฐานะนายกรัฐมนตรีประจำสำนักงานการค้าของประเทศอังกฤษ ทรัสส์ได้รับการเลือกเป็นสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นในเขตเคมป์ตันในปี พ.ศ. 2560 และเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 เธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษ ในตำแหน่งนี้เธอเป็นนายกรัฐมนตรีสุดยอดผู้หญิงที่ 2 ของประเทศอังกฤษหลังจากมาร์กาเร็ต แทชเกิร์ต

ทรัสส์เป็นส่วนหนึ่งในคณะรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดี โบริส จอห์นสัน และเป็นผู้แทนประเทศอังกฤษในต่อสู้เพื่อกลุ่มเคอริอังกฤษในการออกกฏหมายต่อสู้กับการออกกฏหมายในสหรัฐอเมริกา และเคลมไลท์ในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสองประเทศ

ในฐานะนายกรัฐมนตรี ทรัสส์มีบทบาทสำคัญในการนำประเทศอังกฤษผ่านพิธีการการออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ในปี พ.ศ. 2563 และทำการยกระทำในการเสนอให้ใช้ธุรกิจต่อเรือนแรงในสหราชอาณาจักรในช่วงเวลาที่ต้องอยู่บ้านเพื่อลดการระบาดของโควิด-19

ทรัสส์มีพรรคการเมืองเสรีรักษาสิทธิ (Conservative Party) และเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเธอยังคงครองตำแหน่งนี้ในปัจจุบัน ซึ่งทรัสส์มีบทบาทในการเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอนาธิปไตยและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการออกกฏหมาย ซึ่งทำให้เธอเป็นบุคคลสาคัญในทางการเมืองในประเทศอังกฤษ

เมอรี เอลิซาเบธ ทรัสส์ (Mary Elizabeth Truss) ได้รับการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้:

  1. เมืองตัวเอง: ทรัสส์เกิดและเติบโตในเมืองอดมินิสเทอร์ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่อาศัยของเธอตั้งแต่เกิดจนไปถึงวัยเด็กและวัยรุ่น
  2. การศึกษาประถมและมัธยม: เมื่อทรัสส์เป็นเด็ก และวัยรุ่นเธอได้เรียนการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นในเมืองอดมินิสเทอร์ หลังจากเรียนประถมศึกษาเสร็จ เธอได้เรียนการศึกษาในโรงเรียนมัธยมที่เมืองเดเฟิลด์
  3. การศึกษาที่ระดับมหาวิทยาลัย: ทรัสส์ได้รับทุนการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การเกษตรของมหาวิทยาลัยเคมป์ตัน (University of Oxford) ในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการศึกษาในสาขาต่างๆ ทรัสส์ได้รับปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรและปริญญาเอกในสาขาการเมืองและสังคมศาสตร์

การศึกษาของทรัสส์ในสาขาการเกษตรและการเมืองและสังคมศาสตร์ ได้เตรียมเธอให้พร้อมในการทำงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและการบริหารงานในสภาส่วนท้องถิ่นและรัฐสภา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เธอได้รับการเลือกเป็นสมาชิกในฐานะนายกรัฐมนตรีและสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นในประเทศอังกฤษ

เมอรี เอลิซาเบธ ทรัสส์ (Mary Elizabeth Truss) เกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ในเมืองอดมินิสเทอร์ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นนักการเมืองและนักการเมืองประสาน ศึกษาของเธอเริ่มต้นที่กฎหมายที่เรียนในมหาวิทยาลัยเคมป์ตันนอร์ธเทิร์น (University of Oxford) ที่ศึกษาสาขาปรัชญาบัณฑิต ในช่วงเวลาที่นั่งเรียนที่นี่เธอได้เข้าร่วมองค์กรนักศึกษาประสานในสมาคมนักศึกษาประสาน (Liberal Democrat Students) และเป็นอธิการบดีสมาคมนักศึกษาประสานในปีที่สาม

หลังจากศึกษาสำเร็จ ทรัสส์ได้ทำงานในธุรกิจและสื่อสารเชิงธุรกิจก่อนที่จะเข้าร่วมสภาส่วนท้องถิ่นในประเทศอังกฤษในตำแหน่งตัวแทนสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นในเขตเคมป์ตันนอร์ธเทิร์น ซึ่งเป็นเวลาที่ทรัสส์เข้าร่วมในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในประเทศอังกฤษ

ในฐานะนายกรัฐมนตรีประจำสำนักงานการค้าของประเทศอังกฤษ ทรัสส์ได้รับการเลือกเป็นสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นในเขตเคมป์ตันในปี พ.ศ. 2560 และเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 เธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษ

ทรัสส์มีพรรคการเมืองเสรีรักษาสิทธิ (Conservative Party) และเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเธอยังคงครองตำแหน่งนี้ในปัจจุบัน ซึ่งทรัสส์มีบทบาทในการเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอนาธิปไตยและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการออกกฏหมาย ซึ่งทำให้เธอเป็นบุคคลสาคัญในทางการเมืองในประเทศอังกฤษ

เมอรี เอลิซาเบธ ทรัสส์ (Mary Elizabeth Truss) ได้รับการศึกษาที่สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศอังกฤษ และมีประสบการณ์ในการศึกษาที่หลากหลายสาขาวิชา ดังนี้:

  1. การศึกษาที่เมืองโอกส์ฟอร์ด (Oxford): เมืองโอกส์ฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังและเป็นที่ยอมรับในการศึกษาทางสู่การเมืองในประเทศอังกฤษ ทรัสส์ได้รับปริญญาตรีในสาขาปรัชญาศาสตร์ (Philosophy, Politics, and Economics) จากเมืองโอกส์ฟอร์ดในปี พ.ศ. 2556
  2. การศึกษาที่เมืองบอสตัน (Birmingham): หลังจากศึกษาในเมืองโอกส์ฟอร์ดเสร็จสิ้น ทรัสส์ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมในเมืองบอสตัน โดยได้รับปริญญาโทในสาขาสังคมวิทยา (Social Science) จากมหาวิทยาลัยเมืองบอสตันในปี พ.ศ. 2560
  3. การศึกษาที่เมืองอังกฤษ (Edinburgh): หลังจากที่ได้รับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเมืองบอสตัน ทรัสส์ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ วิทยาลัยเมืองอังกฤษ และได้รับปริญญาเอกในสาขาการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง (Government and Politics) ในปี พ.ศ. 2565

ภายหลังจากที่ศึกษาเสร็จสิ้น ทรัสส์ได้เข้าร่วมด้านการเมืองและบริหารในตำแหน่งต่าง ๆ และสามารถพัฒนาความสามารถในการทำงานและการบริหารงานในสาขาวิชานี้ต่อไป จนกลายเป็นบุคคลสำคัญในทางการเมืองในประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เธอรับมอบหมายในปี พ.ศ. 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *